Nawigacja

Informacja o kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Regulacji Energetyki przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów

Kontrola „Wykorzystywanie systemów teleinformatycznych do realizacji zadań publicznych” została przeprowadzona w Urzędzie Regulacji Energetyki (URE) przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (KPRM) w okresie od 7 lipca do 4 sierpnia 2017 r.

Celem kontroli była ocena wykorzystywania systemów teleinformatycznych do realizacji zadań publicznych w URE, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 10 lipca 2017 r.

Zakres kontroli obejmował następujące zakresy tematyczne:

I. System zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym:

  1. Regulacje wewnętrzne w obszarze bezpieczeństwa informacji;
  2. Ryzyka w obszarze bezpieczeństwa informacji;
  3. Incydenty bezpieczeństwa;
  4. Szkolenia w obszarze bezpieczeństwa informacji;
  5. Projektowanie i eksploatacja systemów teleinformatycznych;
  6. Kontrola dostępu;
  7. Umowy na obsługę i utrzymanie systemów teleinformatycznych;
  8. Zabezpieczenia techniczno-organizacyjne dostępu do informacji;
  9. Zabezpieczenia techniczno-organizacyjne systemów informatycznych;
  10. Kopie zapasowe.

II Zapewnienie dostępności informacji zawartych na stronach internetowych

III Wymiana informacji w postaci elektronicznej

Kontrola zakończona została przedłożeniem Prezesowi URE projektu wystąpienia pokontrolnego, do którego Prezes URE zgłosił zastrzeżenia. KPRM, po rozpatrzeniu zastrzeżeń Prezesa URE przekazała wystąpienie pokontrolne, w którym dokonano oceny realizacji zadań i działań podejmowanych przez URE, sformułowano uwagi i wnioski oraz zalecenia. 

Informacje dotyczące poszczególnych kontroli przeprowadzanych w URE są dostępne na stronie www.bip.ure.gov.pl. Dokumenty kontroli udostępniane są na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Metadane

Data publikacji: 18.12.2017
Obowiązuje od: 18.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Szalast-Piwińska Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Komunikacji Społecznej

Opcje strony

do góry