Nawigacja

Kontrola w zakresie przestrzegania przez koncesjonariuszy warunków określonych w koncesjach na wytwarzanie, magazynowanie i obrót paliwami ciekłymi


Informacja o kontroli przeprowadzonej przez Ministra Gospodarki, którą objęto działalność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie okresowego sprawdzania przez URE, bezpośrednio u koncesjonariuszy, przestrzegania warunków określonych w koncesjach na wytwarzanie, magazynowanie i obrót paliwami ciekłymi.

 

W dniach od 11 do 15 września 200 R. Minister Gospodarki przeprowadził kontrolę w Urzędzie Regulacji Energetyki.

Temat kontroli: „Działalność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie okresowego sprawdzania przez URE, bezpośrednio u koncesjonariuszy, przestrzegania warunków określonych w koncesjach na wytwarzanie, magazynowanie i obrót paliwami ciekłymi”.

Do dnia 31 października 2006 r. Minister Gospodarki nie nadesłał protokołu pokontrolnego, ani też innego wystąpienia.

Metadane

Data publikacji: 02.11.2006
Data modyfikacji: 02.11.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Autor dokumentu: dr Zdzisław Muras p.o. Dyrektor Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych
Osoba udostępniająca informację:
Danuta Rydwelska

Opcje strony

do góry