BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://bip.ure.gov.pl/bip/kontrole-ure/inne-organy-kontrolne/2175,Informacja-o-kontroli-przeprowadzonej-przez-Kancelarie-Prezesa-Rady-Ministrow-w-.html
2022-01-19, 23:07

Informacja o kontroli przeprowadzonej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w Urzędzie Regulacji Energetyki, dotyczącej realizacji wybranych zadań ustawowych oraz wybranych aspektów funkcjonowania Urzędu w latach 2012-2013

Kontrola została przeprowadzona w okresie od dnia 8.04.2014 r. do dnia 23.05.2014 r.

Wystąpienie Pokontrolne  zostało przekazane Prezesowi URE w dniu 16.12. 2014 r.

Pismem z dnia 28 stycznia 2015 r. Prezes URE przekazał informację o sposobie realizacji zalecenia pokontrolnego.

Dokumenty tej kontroli udostępniane są na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198, z późniejszymi zmianami).

Metadane

Data publikacji : 02.09.2015
Obowiązuje od : 02.09.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Radomyska
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Strategii i Komunikacji Społecznej

Opcje strony