Nawigacja

Informacja o kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Regulacji Energetyki przez Urząd Kontroli Skarbowej dot. prawidłowości obliczania i wpłacania opłat zastępczych określonych w art. 9a ust. 1 pkt 2 oraz ust. 8 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne za 2012 r.

Kontrola została wszczęta w dniu 21.03.2014 r. a zakończona przedłożeniem Prezesowi URE w dniu 23.06.2014 r. Wyników kontroli. Wobec nie stwierdzenia podczas kontroli nieprawidłowości, nie sformułowano wniosków i wskazań dotyczących usunięcia nieprawidłowości.

Dokumenty tej kontroli udostępniane są na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z późniejszymi zmianami).

Metadane

Data publikacji: 02.07.2014
Data modyfikacji: 03.07.2014
Obowiązuje od: 02.07.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Szwajka
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Strategii i Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Dębek

Opcje strony

do góry