Nawigacja

Informacja o kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Regulacji Energetyki przez Państwową Inspekcję Pracy

W styczniu 2014 r. Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczęła kontrolę w Urzędzie Regulacji Energetyki w zakresie prawnej ochrony pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy.

W tym samym miesiącu wpłynął do Urzędu Protokół kontroli oraz Wystąpienie zawierające wnioski i zalecenia do realizacji, o których sposobie wykonania i terminie realizacji Prezes URE poinformował w obowiązujących w tym zakresie terminach.

Dokumenty tej kontroli udostępniane są na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z późniejszymi zmianami).

Metadane

Data publikacji: 17.06.2014
Data modyfikacji: 17.06.2014
Obowiązuje od: 17.06.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Szwajka
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Strategii i Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Dębek

Opcje strony

do góry