Nawigacja

Informacja o kontroli przeprowadzonej przez przedstawiciela Archiwum Akt Nowych „Funkcjonowania archiwum zakładowego i postępowania z dokumentacją”

W listopadzie 2011 r. przedstawiciel Archiwum Akt Nowych przeprowadził kontrolę „Funkcjonowania archiwum zakładowego i postępowania z dokumentacją” w Urzędzie Regulacji Energetyki.

W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono, iż funkcjonowanie archiwum zakładowego jest prawidłowe. W podsumowaniu kontroli zalecono jednak dokonanie usprawnień w dwóch kontrolowanych obszarach.

Do przedstawionej po zakończeniu kontroli treści protokołu Prezes URE nie wniósł uwag.
Protokół został podpisany przez Prezesa URE oraz archiwistów zakładowych w styczniu 2012 r.
Poinformowano Dyrektora Archiwum Akt Nowych o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

Dokumenty tej kontroli udostępniane są na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z późniejszymi zmianami).

Metadane

Data publikacji: 23.03.2012
Obowiązuje od: 23.03.2012
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Szwajka
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Komunikacji Społecznej i Informacji

Opcje strony

do góry