Nawigacja

Informacja o kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Regulacji Energetyki przez Państwową Inspekcję Pracy

W marcu 2011 r. Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczęła kontrolę w Urzędzie Regulacji Energetyki w zakresie prawnej ochrony pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy.

W sierpniu 2011 r. do Urzędu wpłynęło Wystąpienie zawierające wnioski i zalecenia do realizacji, o których sposobie wykonania i terminie realizacji Prezes URE poinformował, w dniu 5.09. br, Inspektora kierującego Wystąpienie.

Dokumenty tej kontroli udostępniane są na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z późniejszymi zmianami).

Metadane

Data publikacji: 07.09.2011
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Szwajka
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski

Opcje strony

do góry