Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontakt

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI

ul. Towarowa 25a, 00-869 Warszawa
tel.: +48 22 487 55 70
e-mail: ure@ure.gov.pl
elektroniczna skrzynka podawcza na platformie ePUAP:  /URE/SkrytkaESP
www.ure.gov.pl
godziny pracy Urzędu: 8:15 - 16:15

UWAGA: 1 września 2023 r. - zmiana siedziby URE
NOWY ADRES: ul Towarowa 25a, 00-869 Warszawa

Mapa dojadu na parking do siedziby Urzędu:


PREZES URE
tel.: 22 487 58 02
fax: 22 378 11 61
e-mail: sekretariat@ure.gov.pl

DYREKTOR GENERALNY URE
tel.: 22 487 56 70
fax: 22 378 11 35
e-mail: dyrektor.generalny@ure.gov.pl

 

Kontakty telefoniczne w sprawach związanych ze składaniem Raportu, o którym mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

DEPARTAMENT RYNKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA
tel.: 22 487 57 10
fax: 22 378 12 98
e-mail: dre@ure.gov.pl

DEPARTAMENT RYNKU PALIW CIEKŁYCH
tel.: 22 487 57 90
fax: 22 205 08 83
e-mail: dpc@ure.gov.pl

DEPARTAMENT RYNKU PALIW GAZOWYCH
tel.: 22 487 57 40
fax: 22 378 12 94
e-mail: drg@ure.gov.pl

DEPARTAMENT ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH
tel.: 22 487 57 30
fax: 22 378 15 69
e-mail: dzo@ure.gov.pl

DEPARTAMENT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I KOGENERACJI
tel.: 22 487 57 80
fax: 22 378 15 88
e-mail: dek@ure.gov.pl

DEPARTAMENT ROZWOJU RYNKÓW I SPRAW KONSUMENCKICH
tel.: 22 487 56 90
fax: 22 378 12 93
e-mail: drr@ure.gov.pl

DEPARTAMENT KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
tel.: 22 487 55 90
fax: 22 378 11 54
e-mail: dsk@ure.gov.pl

DEPARTAMENT PRAWNY I ROZSTRZYGANIA SPORÓW
tel.: 22 487 56 50
fax: 22 378 10 73
e-mail: dpr@ure.gov.pl

DEPARTAMENT MONITOROWANIA RYNKU
tel.: 22 487 81 40
fax: 22  244 29 66
e-mail: dmr@ure.gov.pl

BIURO DYREKTORA GENERALNEGO
tel.: 22 487 56 60
fax: 22 378 16 20
e-mail: bdg@ure.gov.pl

PUNKT INFORMACYJNY DLA ODBIORCÓW ENERGII I PALIW GAZOWYCH
tel.: 22 244 26 36
fax. 22 378 12 93
e-mail: drr@ure.gov.pl

WIELOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
tel.: 22 487 58 58
fax: 22 378 12 93
e-mail: swm@ure.gov.pl

STANOWISKO DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
fax.: 22 378 11 35

STANOWISKO DO SPRAW AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
fax: 22 378 11 35

ODDZIAŁY TERENOWE URE
PÓŁNOCNY ODDZIAŁ TERENOWY
z siedzibą w Gdańsku
(obszar działania: woj. pomorskie i warmińsko - mazurskie)
ul. Okopowa 7, 80-819 Gdańsk
tel.: 58 350 71 01
fax: 58 727 92 99
e-mail: gdansk@ure.gov.pl

POŁUDNIOWY ODDZIAŁ TERENOWY
z siedzibą w Katowicach
(obszar działania: woj. śląskie i świętokrzyskie)
ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice
tel.: 32 793 88 01
fax: 32 441 62 88
e-mail: katowice@ure.gov.pl

POŁUDNIOWO-WSCHODNI ODDZIAŁ TERENOWY
z siedzibą w Krakowie
(obszar działania: woj. małopolskie i podkarpackie)
ul. Juliusza Lea 114, 30-133 Kraków
tel.: 12 357 27 01
fax: 12 376 72 37
e-mail: krakow@ure.gov.pl

WSCHODNI ODDZIAŁ TERENOWY
z siedzibą w Lublinie
(obszar działania: woj. lubelskie i podlaskie)
Al. Józefa Piłsudskiego 13, 20-011 Lublin
tel.: 81 476 22 01
fax: 81 463 61 10
e-mail: lublin@ure.gov.pl
ZACHODNI ODDZIAŁ TERENOWY
z siedzibą w Poznaniu
(obszar działania: woj. wielkopolskie i kujawsko - pomorskie)
ul. Wielka 20, 61-774 Poznań
tel.: 61 670 53 01
fax: 61 646 80 09
e-mail: poznan@ure.gov.pl

PÓŁNOCNO-ZACHODNI ODDZIAŁ TERENOWY
z siedzibą w Szczecinie
(obszar działania: woj. zachodniopomorskie i lubuskie)
ul. Żubrów 3, 71-617 Szczecin
tel.: 91 887 62 01
fax: 91 881 27 02
e-mail: szczecin@ure.gov.pl

POŁUDNIOWO-ZACHODNI ODDZIAŁ TERENOWY
z siedzibą we Wrocławiu
(obszar działania: woj. dolnośląskie i opolskie)
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław
tel.: 71 725 46 01
fax: 71 715 63 70
e-mail: wroclaw@ure.gov.pl

ŚRODKOWO-ZACHODNI ODDZIAŁ TERENOWY
z siedzibą w Łodzi
(obszar działania: woj. łódzkie i mazowieckie)
ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź
tel.: 42 236 34 01
fax: 42 209 18 14
e-mail: lodz@ure.gov.pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URE

Metadane

Data publikacji : 19.02.2013
Data modyfikacji : 14.02.2024
Obowiązuje od : 19.02.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Szerszeń Departament Komunikacji Społecznej
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Szerszeń Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Pawlińska

Opcje strony

do góry