Nawigacja

Efektywność Energetyczna

 

Wydane świadectwa efektywności energetycznej

podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URE

Data wydania świadectwa efektywności energetycznej (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

10268

* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.

Lp. Podmiot Adres Numer świadectwa efektywności energetycznej Data wydania świadectwa efektywności energetycznej Karta audytu efektywności energetycznej
6781 VESUVIUS Poland Sp. z o.o. ul. Tyniecka 12 32-050 Skawina Nr7587/4/F/65986/2021 2021-11-04 Ikonka karta audytu
8216 VIS Energy Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa Nr9165/4/F/68577/2022 2022-10-19 Ikonka karta audytu
9520 VIS Energy Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa Nr10617/4/F/68577/2024 2024-01-12 Ikonka karta audytu
9338 VIS Energy Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa Nr10410/4/F/68577/2023 2023-11-14 Ikonka karta audytu
6370 VIS Energy Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa Nr7124/4/F/68577/2021 2021-06-18 Ikonka karta audytu
8154 VIS Energy Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 40/40, 00-691 Warszawa Nr9117/4/F/68577/2022 2022-10-04 Ikonka karta audytu
9803 VIS Energy Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 40/40, 00-691 Warszawa Nr10898/4/F/68577/2024 2024-03-28 Ikonka karta audytu
9380 VIS Energy Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa Nr10469/4/F/68577/2023 2023-11-24 Ikonka karta audytu
8163 VIS Energy Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 40/40, 00-691 Warszawa Nr9082/4/F/68577/2022 2022-09-29 Ikonka karta audytu
6383 VIS Energy Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa Nr7028/4/F/68577/2021 2021-06-30 Ikonka karta audytu
9166 VIS Energy Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 40/40, 00-691 Warszawa Nr10257/4/F/68577/2023 2023-09-29 Ikonka karta audytu
6553 VIS Energy Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 40/40, 00-691 Warszawa Nr7331/4/F/68577/2021 2021-09-03 Ikonka karta audytu
6794 VIS Energy Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa Nr7613/4/F/68577/2021 2021-11-16 Ikonka karta audytu
9729 VIS Energy Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa Nr10826/4/F/68577/2024 2024-03-05 Ikonka karta audytu
8051 VIS Energy Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa Nr8971/4/F/68577/2022 2022-08-29 Ikonka karta audytu
8432 VIS Energy Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa Nr9493/4/F/68577/2023 2023-01-19 Ikonka karta audytu
9503 VIS Energy Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa Nr10588/4/F/68577/2024 2024-01-09 Ikonka karta audytu
6893 VIS Energy Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa Nr7714/4/F/68577/2021 2021-11-30 Ikonka karta audytu
6177 VIS Energy Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa Nr6888/4/F/68577/2021 2021-04-22 Ikonka karta audytu
8932 VIS Energy Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa Nr10025/4/F/68577/2023 2023-07-17 Ikonka karta audytu
6296 VIS Energy Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 40/40, 00-691 Warszawa Nr7032/4/F/68577/2021 2021-06-11 Ikonka karta audytu
9575 VIS Energy Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa Nr10654/4/F/68577/2024 2024-01-25 Ikonka karta audytu
7615 VIS Energy Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa Nr8473/4/F/68577/2022 2022-05-10 Ikonka karta audytu
6787 VIS Energy Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa Nr7593/4/F/68577/2021 2021-11-04 Ikonka karta audytu
7481 VIS Energy Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa Nr8367/4/F/68577/2022 2022-04-22 Ikonka karta audytu
7765 VIS Energy Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa Nr8676/4/F/68577/2022 2022-06-22 Ikonka karta audytu
9707 VIS Energy Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa Nr10800/4/F/68577/2024 2024-02-23 Ikonka karta audytu
9794 VIS Energy Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 40, 00-691 Warszawa Nr10887/4/F/68577/2024 2024-03-26 Ikonka karta audytu
9904 VIS Energy Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa Nr11007/4/F/68577/2024 2024-05-09 Ikonka karta audytu
9022 VIS Energy Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa Nr10072/4/F/68577/2023 2023-07-26 Ikonka karta audytu
8485 VIS Energy Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa Nr9479/4/F/68577/2023 2023-01-19 Ikonka karta audytu
7876 VIS Energy Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa Nr8752/4/F/68577/2022 2022-07-12 Ikonka karta audytu
8386 VIS Energy Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa Nr9384/4/F/68577/2022 2022-12-19 Ikonka karta audytu
7951 VIS Energy Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa Nr8873/4/F/68577/2022 2022-08-02 Ikonka karta audytu
7296 VIS Energy Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa Nr8152/4/F/68577/2022 2022-03-16 Ikonka karta audytu
9206 VIS Energy Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 40/40, 00-691 Warszawa Nr10271/4/F/68577/2023 2023-09-29 Ikonka karta audytu
7767 VIS Energy Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa Nr8682/4/F/68577/2022 2022-06-23 Ikonka karta audytu
8034 VIS Energy Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa Nr8932/4/F/68577/2022 2022-08-24 Ikonka karta audytu
9873 VIS Energy Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa Nr10973/4/F/68577/2024 2024-04-26 Ikonka karta audytu
9836 VIS Energy Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa Nr10935/4/F/68577/2024 2024-04-12 Ikonka karta audytu
9585 VIS Energy Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa Nr10664/4/F/68577/2024 2024-01-30 Ikonka karta audytu
8534 VIS Energy Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa Nr9547/4/F/68577/2023 2023-02-09 Ikonka karta audytu
8700 VIS Energy Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa Nr9740/4/F/68577/2023 2023-04-19 Ikonka karta audytu
8823 VIS Energy Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa Nr9898/4/F/68577/2023 2023-05-30 Ikonka karta audytu
9384 VIS Energy Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa Nr10481/4/F/68577/2023 2023-11-30 Ikonka karta audytu
7216 VIS Energy Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa Nr8053/4/F/68577/2022 2022-02-15 Ikonka karta audytu
8194 VIS Energy Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa Nr9159/4/F/68577/2022 2022-10-19 Ikonka karta audytu
9270 VIS Energy Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa Nr10325/4/F/68577/2023 2023-10-16 Ikonka karta audytu
9208 VIS Energy Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa Nr10024/4/F/68577/2023 2023-10-20 Ikonka karta audytu
8207 VIS Energy Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa Nr9146/4/F/68577/2022 2022-10-17 Ikonka karta audytu

Data aktualizacji: 09.05.2024
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Tomasz Ginał
Opublikowane przez: Agnieszka Dębek

do góry