Nawigacja

Efektywność Energetyczna

 

Wydane świadectwa efektywności energetycznej

podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URE

Data wydania świadectwa efektywności energetycznej (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

10045

* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.

Lp. Podmiot Adres Numer świadectwa efektywności energetycznej Data wydania świadectwa efektywności energetycznej Karta audytu efektywności energetycznej
5111 CEET Sp. z o.o. ul. Żelazna 59a 00-848 Warszawa Nr5660/4/F/64681/2020 2020-06-26 Ikonka karta audytu
7068 CEET Sp. z o.o. ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa Nr7889/4/F/64681/2022 2022-01-24 Ikonka karta audytu
9660 CEET Sp. z o.o. ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa Nr10726/4/F/64681/2024 2024-02-09 Ikonka karta audytu
9613 CEET Sp. z o.o. ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa Nr10747/4/F/64681/2024 2024-02-15 Ikonka karta audytu
5874 CEET Sp. z o.o. ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa Nr6538/4/F/64681/2021 2021-01-15 Ikonka karta audytu
9438 CEET Sp. z o.o. ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa Nr10506/4/F/64681/2023 2023-12-12 Ikonka karta audytu
9382 CEET Sp. z o.o. ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa Nr10476/4/F/64681/2023 2023-11-29 Ikonka karta audytu
7188 CEET Sp. z o.o. ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa Nr7998/4/F/64681/2022 2022-02-11 Ikonka karta audytu
6881 CEET Sp. z o.o. ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa Nr7698/4/F/64681/2021 2021-11-26 Ikonka karta audytu
7629 CEET Sp. z o.o. ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa Nr8505/4/F/64681/2022 2022-05-13 Ikonka karta audytu
9683 CEET Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa Nr10773/4/F/64681/2024 2024-02-19 Ikonka karta audytu
8245 CEET Sp. z o.o. ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa Nr9254/4/F/64681/2022 2022-11-07 Ikonka karta audytu
9517 CEET Sp. z o.o. ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa Nr10612/4/F/64681/2024 2024-01-12 Ikonka karta audytu
6277 CEET Sp. z o.o. ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa Nr7017/4/F/64681/2021 2021-05-26 Ikonka karta audytu
8365 CEET Sp. z o.o. ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa Nr9350/4/F/64681/2022 2022-12-13 Ikonka karta audytu
9362 CEET Sp. z o.o. ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa Nr10431/4/F/64681/2023 2023-11-20 Ikonka karta audytu
9646 CEET Sp. z o.o. ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa Nr10706/4/F/64681/2024 2024-02-07 Ikonka karta audytu
7647 CEET Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 5, 02-546 Warszawa Nr8559/4/F/64681/2022 2022-05-27 Ikonka karta audytu
7872 CEET Sp. z o.o. ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa Nr8747/4/F/64681/2022 2022-07-12 Ikonka karta audytu
8222 CEET Sp. z o.o. ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa Nr9180/4/F/64681/2022 2022-10-24 Ikonka karta audytu
9347 CEET Sp. z o.o. ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa Nr10420/4/F/64681/2023 2023-11-10 Ikonka karta audytu
8397 CEET Sp. z o.o. ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa Nr9348/4/F/64681/2022 2022-12-13 Ikonka karta audytu
7549 CEET Sp. z o.o. ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa Nr8426/4/F/64681/2022 2022-04-28 Ikonka karta audytu
6693 CEET Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa Nr7477/4/F/64681/2021 2021-10-22 Ikonka karta audytu
9645 CEET Sp. z o.o. ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa Nr10704/4/F/64681/2024 2024-02-07 Ikonka karta audytu
7389 CEET Sp. z o.o. ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa Nr8266/4/F/64681/2022 2022-03-29 Ikonka karta audytu
8909 CEET Sp. z o.o. ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa Nr9961/4/F/64681/2023 2023-06-29 Ikonka karta audytu
6155 CEET Sp. z o.o. ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa Nr6878/4/F/64681/2021 2021-04-08 Ikonka karta audytu
6890 CEET Sp. z o.o. ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa Nr7711/4/F/64681/2021 2021-11-30 Ikonka karta audytu
5840 CEET Sp. z o.o. ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa Nr6481/4/F/64681/2020 2020-12-21 Ikonka karta audytu
9137 CEET Sp. z o.o. ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa Nr10192/4/F/64681/2023 2023-09-13 Ikonka karta audytu
8776 CEET Sp. z o.o. ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa Nr9804/4/F/64681/2023 2023-04-28 Ikonka karta audytu
9224 CEET Sp. z o.o. ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa Nr10303/4/F/64681/2023 2023-10-16 Ikonka karta audytu
7412 CEET Sp. z o.o. ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 Nr8260/4/F/64681/2022 2022-03-29 Ikonka karta audytu
8223 CEET Sp. z o.o. ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa Nr9182/4/F/64681/2022 2022-10-24 Ikonka karta audytu
7191 CEET Sp. z o.o. ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa Nr8001/4/F/64681/2022 2022-02-11 Ikonka karta audytu
7091 CEET Sp. z o.o. ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa Nr7939/4/F/64681/2022 2022-01-31 Ikonka karta audytu
6879 CEET Sp. z o.o. ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa Nr7695/4/F/64681/2021 2021-11-26 Ikonka karta audytu
8904 CEET Sp. z o.o. ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa Nr9952/4/F/64681/2023 2023-06-29 Ikonka karta audytu
4955 CEET Sp. z o.o. ul. Żelazna 59a 00-848 Warszawa Nr5465/4/F/64681/2020 2020-05-22 Ikonka karta audytu
8737 CEET Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 5, 02-546 Warszawa Nr9775/4/F/64681/2023 2023-04-19 Ikonka karta audytu
6791 CEET Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa Nr7597/4/F/64681/2021 2021-11-16 Ikonka karta audytu
6521 CEET Sp. z o.o. ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa Nr7292/4/F/64681/2021 2021-08-23 Ikonka karta audytu
5110 CEET Sp. z o.o. ul. Żelazna 59a 00-848 Warszawa Nr5659/4/F/64681/2020 2020-06-26 Ikonka karta audytu
9525 CEET Sp. z o.o. ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa Nr10587/4/F/64681/2024 2024-01-09 Ikonka karta audytu
8036 CEET Sp. z o.o. ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa Nr8934/4/F/64681/2022 2022-08-24 Ikonka karta audytu
5312 CEET Sp. z o.o. ul. Żelazna 59a 00-848 Warszawa Nr5890/4/F/64681/2020 2020-08-21 Ikonka karta audytu
8404 CEET Sp. z o.o. ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa Nr9394/4/F/64681/2022 2022-12-29 Ikonka karta audytu
8165 CEET Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 5, 02-546 Warszawa Nr9084/4/F/64681/2022 2022-09-29 Ikonka karta audytu
6884 CEET Sp. z o.o. ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 Nr7703/4/F/64681/2021 2021-11-26 Ikonka karta audytu

Data aktualizacji: 20.02.2024
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Tomasz Ginał
Opublikowane przez:Anna Kilian

do góry