Nawigacja

Efektywność Energetyczna

 

Wydane świadectwa efektywności energetycznej

podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URE

Data wydania świadectwa efektywności energetycznej (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

6386

* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.

Lp. Podmiot Adres Numer świadectwa efektywności energetycznej Data wydania świadectwa efektywności energetycznej Karta audytu efektywności energetycznej
2453 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec PL2475/1/1-2016/30454/2017 2017-09-20 Ikonka karta audytu
2464 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec PL2486/1/1-2016/30454/2017 2017-09-21 Ikonka karta audytu
2483 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec PL2506/1/1-2016/30454/2017 2017-09-21 Ikonka karta audytu
1073 Zakład Technik Komputerowych "COMPTUR" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3, 41-200 Sosnowiec PL01073/1/30454/1-2015 2016-08-11 Ikonka karta audytu
1069 Zakład Technik Komputerowych "COMPTUR" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3, 41-200 Sosnowiec PL01069/1/30454/1-2015 2016-08-11 Ikonka karta audytu
2499 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec PL2523/1/1-2016/30454/2017 2017-09-21 Ikonka karta audytu
2454 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec PL2476/1/1-2016/30454/2017 2017-09-20 Ikonka karta audytu
2473 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec PL2496/1/1-2016/30454/2017 2017-09-21 Ikonka karta audytu
1070 Zakład Technik Komputerowych "COMPTUR" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3, 41-200 Sosnowiec PL01070/1/30454/1-2015 2016-08-11 Ikonka karta audytu
2482 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec PL2505/1/1-2016/30454/2017 2017-09-21 Ikonka karta audytu
2494 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec PL2518/1/1-2016/30454/2017 2017-09-21 Ikonka karta audytu
4102 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec Nr4527/4/F/30454/2019 2019-02-11 Ikonka karta audytu
2455 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec PL2477/1/1-2016/30454/2017 2017-09-20 Ikonka karta audytu
2466 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec PL2489/1/1-2016/30454/2017 2017-09-21 Ikonka karta audytu
4980 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec Nr5452/4/F/30454/2020 2020-05-28 Ikonka karta audytu
2501 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec PL2525/1/1-2016/30454/2017 2017-09-21 Ikonka karta audytu
4162 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec Nr4589/4/F/30454/2019 2019-03-29 Ikonka karta audytu
2480 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec PL2503/1/1-2016/30454/2017 2017-09-21 Ikonka karta audytu
5349 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec Nr5756/4/F/30454/2020 2020-08-28 Ikonka karta audytu
2467 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec PL2490/1/1-2016/30454/2017 2017-09-21 Ikonka karta audytu
2481 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec PL2504/1/1-2016/30454/2017 2017-09-21 Ikonka karta audytu
2477 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec PL2500/1/1-2016/30454/2017 2017-09-21 Ikonka karta audytu
1067 Zakład Technik Komputerowych "COMPTUR" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3, 41-200 Sosnowiec PL01067/1/30454/1-2015 2016-08-11 Ikonka karta audytu
4752 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec Nr5244/4/F/30454/2020 2020-03-31 Ikonka karta audytu
2495 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec PL2519/1/1-2016/30454/2017 2017-09-21 Ikonka karta audytu
1076 Zakład Technik Komputerowych "COMPTUR" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3, 41-200 Sosnowiec PL01076/1/30454/1-2015 2016-08-11 Ikonka karta audytu
2508 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec PL2533/4/F/30454/2017 2017-09-27 Ikonka karta audytu
1071 Zakład Technik Komputerowych "COMPTUR" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3, 41-200 Sosnowiec PL01071/1/30454/1-2015 2016-08-11 Ikonka karta audytu
4673 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3, 41-200 Sosnowiec Nr5152/4/F/30454/2020 2020-02-12 Ikonka karta audytu
4525 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec Nr4881/4/T/30454/2019 2019-09-17 Ikonka karta audytu
2461 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec PL2483/1/1-2016/30454/2017 2017-09-20 Ikonka karta audytu
3780 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec Nr2507/1/1-2016/30454/2017 2017-09-21 Ikonka karta audytu
2469 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec PL2492/1/1-2016/30454/2017 2017-09-21 Ikonka karta audytu
2500 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec PL2524/1/1-2016/30454/2017 2017-09-21 Ikonka karta audytu
2497 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec PL2521/1/1-2016/30454/2017 2017-09-21 Ikonka karta audytu
2476 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec PL2499/1/1-2016/30454/2017 2017-09-21 Ikonka karta audytu
1074 Zakład Technik Komputerowych "COMPTUR" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3, 41-200 Sosnowiec PL01074/1/30454/1-2015 2016-08-11 Ikonka karta audytu
4569 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3, 41-200 Sosnowiec Nr4913/4/F/30454/2019 2019-09-30 Ikonka karta audytu
2452 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec PL2474/1/1-2016/30454/2017 2017-09-20 Ikonka karta audytu
5140 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec Nr5662/4/F/30454/2020 2020-06-26 Ikonka karta audytu
2498 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec PL2522/1/1-2016/30454/2017 2017-09-21 Ikonka karta audytu
2462 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec PL2484/1/1-2016/30454/2017 2017-09-20 Ikonka karta audytu
4132 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec Nr4566/4/F/30454/2019 2019-02-28 Ikonka karta audytu
5001 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec Nr5513/4/F/30454/2020 2020-05-28 Ikonka karta audytu
2472 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec PL2495/1/1-2016/30454/2017 2017-09-21 Ikonka karta audytu
2478 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec PL2501/1/1-2016/30454/2017 2017-09-21 Ikonka karta audytu
4708 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3, 41-200 Sosnowiec Nr5190/4/F/30454/2020 2020-02-27 Ikonka karta audytu
5760 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec Nr6391/4/F/30454/2020 2020-12-08 Ikonka karta audytu
5855 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec Nr6511/4/F/30454/2021 2021-01-15 Ikonka karta audytu
2470 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec PL2493/1/1-2016/30454/2017 2017-09-21 Ikonka karta audytu

Data aktualizacji: 2.03.2021
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Agata Brzozowska
Opublikowane przez: Andrzej Szerszeń

do góry