Nawigacja

Efektywność Energetyczna

 

Wydane świadectwa efektywności energetycznej

podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URE

Data wydania świadectwa efektywności energetycznej (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

5357

* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.

Lp. Podmiot Adres Numer świadectwa efektywności energetycznej Data wydania świadectwa efektywności energetycznej Karta audytu efektywności energetycznej
3943 Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Piwonia 73 21-200 Parczew Nr4320/4/T/02762/2018 2018-09-26 Ikonka karta audytu
3942 Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Piwonia 73 21-200 Parczew Nr4319/4/T/02762/2018 2018-09-26 Ikonka karta audytu
4727 Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin Nr5223/4/F/65840/2020 2020-03-05 Ikonka karta audytu
3377 Zakład Tworzyw Sztucznych "ARTGOS" Spółka Akcyjna ul. Rzeszowska 20, 36-200 Brzozów PL3404/1/1-2016/30470/2017 2017-11-07 Ikonka karta audytu
3376 Zakład Tworzyw Sztucznych "ARTGOS" Spółka Akcyjna ul. Rzeszowska 20, 36-200 Brzozów PL3403/1/1-2016/30470/2017 2017-11-07 Ikonka karta audytu
3378 Zakład Tworzyw Sztucznych "ARTGOS" Spółka Akcyjna ul. Rzeszowska 20, 36-200 Brzozów PL3405/1/1-2016/30470/2017 2017-11-07 Ikonka karta audytu
1299 Zakład Tworzyw Sztucznych "ARTGOS" SA ul. Rzeszowska 20, 36-200 Brzozów PL01299/1/30470/1-2015 2016-08-11 Ikonka karta audytu
1298 Zakład Tworzyw Sztucznych "ARTGOS" SA ul. Rzeszowska 20, 36-200 Brzozów PL01298/1/30470/1-2015 2016-08-11 Ikonka karta audytu
1297 Zakład Tworzyw Sztucznych "ARTGOS" SA ul. Rzeszowska 20, 36-200 Brzozów PL01297/1/30470/1-2015 2016-08-11 Ikonka karta audytu
4102 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec Nr4527/4/F/30454/2019 2019-02-11 Ikonka karta audytu
2471 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec PL2494/1/1-2016/30454/2017 2017-09-21 Ikonka karta audytu
2455 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec PL2477/1/1-2016/30454/2017 2017-09-20 Ikonka karta audytu
3759 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec Nr2526/1/1-2016/30454/2017 2017-09-21 Ikonka karta audytu
4569 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3, 41-200 Sosnowiec Nr4913/4/F/30454/2019 2019-09-30 Ikonka karta audytu
2501 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec PL2525/1/1-2016/30454/2017 2017-09-21 Ikonka karta audytu
2452 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec PL2474/1/1-2016/30454/2017 2017-09-20 Ikonka karta audytu
2478 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec PL2501/1/1-2016/30454/2017 2017-09-21 Ikonka karta audytu
2502 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec PL2527/1/1-2016/30454/2017 2017-09-21 Ikonka karta audytu
2454 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec PL2476/1/1-2016/30454/2017 2017-09-20 Ikonka karta audytu
2458 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec PL2480/1/1-2016/30454/2017 2017-09-20 Ikonka karta audytu
3780 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec Nr2507/1/1-2016/30454/2017 2017-09-21 Ikonka karta audytu
2456 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec PL2478/1/1-2016/30454/2017 2017-09-20 Ikonka karta audytu
4708 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3, 41-200 Sosnowiec Nr5190/4/F/30454/2020 2020-02-27 Ikonka karta audytu
4752 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec Nr5244/4/F/30454/2020 2020-03-31 Ikonka karta audytu
2459 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec PL2481/1/1-2016/30454/2017 2017-09-20 Ikonka karta audytu
2474 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec PL2497/1/1-2016/30454/2017 2017-09-21 Ikonka karta audytu
1076 Zakład Technik Komputerowych "COMPTUR" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3, 41-200 Sosnowiec PL01076/1/30454/1-2015 2016-08-11 Ikonka karta audytu
2461 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec PL2483/1/1-2016/30454/2017 2017-09-20 Ikonka karta audytu
2469 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec PL2492/1/1-2016/30454/2017 2017-09-21 Ikonka karta audytu
1067 Zakład Technik Komputerowych "COMPTUR" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3, 41-200 Sosnowiec PL01067/1/30454/1-2015 2016-08-11 Ikonka karta audytu
2462 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec PL2484/1/1-2016/30454/2017 2017-09-20 Ikonka karta audytu
2480 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec PL2503/1/1-2016/30454/2017 2017-09-21 Ikonka karta audytu
2494 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec PL2518/1/1-2016/30454/2017 2017-09-21 Ikonka karta audytu
2464 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec PL2486/1/1-2016/30454/2017 2017-09-21 Ikonka karta audytu
1072 Zakład Technik Komputerowych "COMPTUR" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3, 41-200 Sosnowiec PL01072/1/30454/1-2015 2016-08-11 Ikonka karta audytu
1068 Zakład Technik Komputerowych "COMPTUR" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3, 41-200 Sosnowiec PL01068/1/30454/1-2015 2016-08-11 Ikonka karta audytu
2472 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec PL2495/1/1-2016/30454/2017 2017-09-21 Ikonka karta audytu
2457 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec PL2479/1/1-2016/30454/2017 2017-09-20 Ikonka karta audytu
2500 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec PL2524/1/1-2016/30454/2017 2017-09-21 Ikonka karta audytu
4673 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3, 41-200 Sosnowiec Nr5152/4/F/30454/2020 2020-02-12 Ikonka karta audytu
1075 Zakład Technik Komputerowych "COMPTUR" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3, 41-200 Sosnowiec PL01075/1/30454/1-2015 2016-08-11 Ikonka karta audytu
2495 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec PL2519/1/1-2016/30454/2017 2017-09-21 Ikonka karta audytu
2473 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec PL2496/1/1-2016/30454/2017 2017-09-21 Ikonka karta audytu
2479 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec PL2502/1/1-2016/30454/2017 2017-09-21 Ikonka karta audytu
4132 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec Nr4566/4/F/30454/2019 2019-02-28 Ikonka karta audytu
5001 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec Nr5513/4/F/30454/2020 2020-05-28 Ikonka karta audytu
2476 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec PL2499/1/1-2016/30454/2017 2017-09-21 Ikonka karta audytu
2496 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec PL2520/1/1-2016/30454/2017 2017-09-21 Ikonka karta audytu
1073 Zakład Technik Komputerowych "COMPTUR" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3, 41-200 Sosnowiec PL01073/1/30454/1-2015 2016-08-11 Ikonka karta audytu
2467 Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec PL2490/1/1-2016/30454/2017 2017-09-21 Ikonka karta audytu

Data aktualizacji: 03.06.2020
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Agata Brzozowska
Opublikowane przez: Andrzej Szerszen

Wybierz Strony

do góry