Nawigacja

Efektywność Energetyczna

 

Wydane świadectwa efektywności energetycznej

podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URE

Data wydania świadectwa efektywności energetycznej (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

5333

* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.

Lp. Podmiot Adres Numer świadectwa efektywności energetycznej Data wydania świadectwa efektywności energetycznej Karta audytu efektywności energetycznej
3289 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław PL3316/1/1-2016/01276/2017 2017-11-03 Ikonka karta audytu
4343 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław Nr4777/4/T/01276/2019 2019-07-22 Ikonka karta audytu
3295 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław PL3322/1/1-2016/01276/2017 2017-11-03 Ikonka karta audytu
4346 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław Nr4780/4/T/01276/2019 2019-07-22 Ikonka karta audytu
3296 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław PL3323/1/1-2016/01276/2017 2017-11-03 Ikonka karta audytu
3305 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław PL3332/1/1-2016/01276/2017 2017-11-03 Ikonka karta audytu
3310 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław PL3337/1/1-2016/01276/2017 2017-11-03 Ikonka karta audytu
4628 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław Nr5099/4/T/01276/2020 2020-01-10 Ikonka karta audytu
3455 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław PL3484/1/1-2016/01276/2017 2017-11-13 Ikonka karta audytu
3306 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław PL3333/1/1-2016/01276/2017 2017-11-03 Ikonka karta audytu
4230 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. ul. Łowiecka 24 50-220 Wrocław Nr4663/4/T/01276/2019 2019-05-15 Ikonka karta audytu
3307 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław PL3334/1/1-2016/01276/2017 2017-11-03 Ikonka karta audytu
857 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław PL00857/1/01276/1-2014 2015-12-17 Ikonka karta audytu
295 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław PL00297/1/01276/1-2013 2015-02-06 Ikonka karta audytu
3291 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław PL3318/1/1-2016/01276/2017 2017-11-03 Ikonka karta audytu
3294 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław PL3321/1/1-2016/01276/2017 2017-11-03 Ikonka karta audytu
3288 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław PL3315/1/1-2016/01276/2017 2017-11-03 Ikonka karta audytu
82 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław PL00082/3/01276/1-2012 2014-02-21 Ikonka karta audytu
1363 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich "KOGENERACJA" SA ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław PL01363/1/01276/1-2015 2016-07-27 Ikonka karta audytu
1361 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich "KOGENERACJA" SA ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław PL01361/1/01276/1-2015 2016-07-27 Ikonka karta audytu
1365 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich "KOGENERACJA" SA ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław PL01365/1/01276/1-2015 2016-07-27 Ikonka karta audytu
1353 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich "KOGENERACJA" SA ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław PL01353/1/01276/1-2015 2016-07-27 Ikonka karta audytu
1366 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich "KOGENERACJA" SA ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław PL01366/1/01276/1-2015 2016-08-12 Ikonka karta audytu
1332 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich "KOGENERACJA" SA ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław PL01332/3/01276/1-2015 2016-08-12 Ikonka karta audytu
1360 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich "KOGENERACJA" SA ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław PL01360/1/01276/1-2015 2016-07-27 Ikonka karta audytu
1364 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich "KOGENERACJA" SA ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław PL01364/1/01276/1-2015 2016-07-27 Ikonka karta audytu
1368 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich "KOGENERACJA" SA ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław PL01368/1/01276/1-2015 2016-07-27 Ikonka karta audytu
1334 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich "KOGENERACJA" SA ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław PL01334/1/01276/1-2015 2016-08-12 Ikonka karta audytu
1367 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich "KOGENERACJA" SA ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław PL01367/1/01276/1-2015 2016-07-27 Ikonka karta audytu
1359 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich "KOGENERACJA" SA ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław PL01359/1/01276/1-2015 2016-07-27 Ikonka karta audytu
1335 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich "KOGENERACJA" SA ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław PL01335/1/01276/1-2015 2016-08-12 Ikonka karta audytu
1331 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich "KOGENERACJA" SA ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław PL01331/1/01276/1-2015 2016-08-12 Ikonka karta audytu
1354 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich "KOGENERACJA" SA ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław PL01354/1/01276/1-2015 2016-07-27 Ikonka karta audytu
1357 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich "KOGENERACJA" SA ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław PL01357/1/01276/1-2015 2016-07-27 Ikonka karta audytu
1333 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich "KOGENERACJA" SA ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław PL01333/1/01276/1-2015 2016-08-12 Ikonka karta audytu
1362 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich "KOGENERACJA" SA ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław PL01362/1/01276/1-2015 2016-08-11 Ikonka karta audytu
1330 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich "KOGENERACJA" SA ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław PL01330/1/01276/1-2015 2016-08-12 Ikonka karta audytu
1358 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich "KOGENERACJA" SA ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław PL01358/1/01276/1-2015 2016-07-27 Ikonka karta audytu
1355 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich "KOGENERACJA" SA ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław PL01355/1/01276/1-2015 2016-07-27 Ikonka karta audytu
1356 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich "KOGENERACJA" SA ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław PL01356/1/01276/1-2015 2016-07-27 Ikonka karta audytu
878 Zespół Ciepłowni Przemysłowych "CARBO-ENERGIA" Sp. z o.o. ul. Szyb Walenty 32, 41-700 Ruda Śląska PL00878/1/00207/1-2014 2015-12-17 Ikonka karta audytu
1278 ZEM Łabędy Sp. z o.o. ul. Zawadzkiego 45, 44-109 Gliwice PL01278/1/00864/1-2015 2016-08-11 Ikonka karta audytu
1965 ZEM Łabędy Sp. z o.o. ul. Zawadzkiego 45, 44-109 Gliwice PL1944/4/F/00864/2017 2017-06-06 Ikonka karta audytu
1787 ZEM Łabędy Sp. z o.o. ul. Zawadzkiego 45, 44-109 Gliwice PL01789/1/00864/1-2015 2016-11-04 Ikonka karta audytu
437 ZEM Łabędy Sp. z o.o. ul. Zawadzkiego 45, 44-109 Gliwice PL00439/1/00864/2014 2015-10-23 Ikonka karta audytu
3031 ZEC Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Bielawska 6/17, 58-250 Pieszyce PL3056/2/1-2016/21673/2017 2017-10-19 Ikonka karta audytu
3160 Zarządzanie Nieruchomościami PATRON Edyta Granda ul. Niedziałkowskiego 6b/3, 72-600 Świnoujście PL3187/1/1-2016/43225/2017 2017-10-24 Ikonka karta audytu
2773 Zarządzanie Nieruchomościami DOMUS-ieg Izabela Grabowska ul. Wojska Polskiego 16a/1 72-600 Świnoujście PL2801/1/1-2016/43107/2017 2017-10-03 Ikonka karta audytu
426 Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami inż. Edward Kalinowski ul. Ujejskiego 48/21, 85-168 Bydgoszcz PL00428/1/26415/2014 2015-10-19 Ikonka karta audytu
3787 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. ul. Rotterdamska 9 81-337 Gdynia Nr4186/4/T/01608/2018 2018-06-07 Ikonka karta audytu

Data aktualizacji: 27.05.2020
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Agata Brzozowska
Opublikowane przez: Andrzej Szerszen

Wybierz Strony

do góry