BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://bip.ure.gov.pl/bip/efektywnosc-energetyczn/swiadectwa-efektywnosci/4059,Wniosek-o-wydanie-nowego-swiadectwa-efektywnosci-energetycznej-skladany-po-dniu-.html
2021-12-07, 04:30

Wniosek o wydanie nowego świadectwa efektywności energetycznej składany po dniu 21 maja 2021 r.

Metadane

Data publikacji: 26.05.2021
Data modyfikacji: 29.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Donata Nowak Departament Efektywności Energetycznej i Kogeneracji
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Szerszeń Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Szerszeń

Opcje strony