Nawigacja

Zagregowane dane dotyczące wydanych świadectw efektywności energetycznej - 2013 r.

Zagregowane dane na koniec grudnia 2013 dotyczące wydanych świadectw efektywności energetycznej i określonych w nich przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej

Dane narastająco według stanu na koniec miesiąca Liczba wydanych świadectw efektywności energetycznej
(szt.)
Wartość wydanych świadectw efektywności energetycznej
(toe)
Łączna deklarowana oszczędność energii finalnej w okresie uzyskiwania oszczędności energii
(toe)
Łączna deklarowana oszczędność energii pierwotnej w okresie uzyskiwania oszczędności energii
(toe)
Łączna szacowana wielkość redukcji emisji CO2 w okresie uzyskiwania oszczędności energii
(tona)
Grudzień 37 6 723,630 70 089,310 125 226,660 444 510,985

Zagregowane dane na koniec grudnia 2013 dotyczące wydanych świadectw efektywności energetycznej i określonych w nich przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej według kategorii przedsięwzięć

Dane narastająco według stanu na koniec miesiąca Liczba wydanych świadectw efektywności energetycznej
(szt.)
Wartość wydanych świadectw efektywności energetycznej
(toe)
Łączna deklarowana oszczędność energii finalnej w okresie uzyskiwania oszczędności energii
(toe)
Łączna deklarowana oszczędność energii pierwotnej w okresie uzyskiwania oszczędności energii
(toe)
Łączna szacowana wielkość redukcji emisji CO2 w okresie uzyskiwania oszczędności energii
(tona)
Kategoria 1 - Zwiększenie oszczędności energii przez odbiorców końcowych
Grudzień 18 4 496,000 34 329,400 64 239,740 219 240,885
Kategoria 2 - Zwiększenie oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych
Grudzień 2 673,910 2 830,700 8 492,100 34 360,000
Kategoria 3 - Zmniejszenie strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji
Grudzień 17 1 553,720 32 929,210 52 494,820 190 910,100

Zagregowane dane dotyczące umorzonych świadectw efektywności energetycznej

Rok powstania obowiązku (rok rozliczeniowy) Ostateczny ustawowy termin umorzenia świadectw efektywności energetycznej Wartość umorzonych świadectw efektywności energetycznej
(toe)
2013 31.03.2014 r. 6 509,732

Metadane

Data publikacji: 04.06.2014
Data modyfikacji: 18.06.2014
Obowiązuje od: 04.06.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Wesołowska
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Strategii i Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Dębek

Opcje strony

do góry