Nawigacja

Zagregowane dane dotyczące wydanych świadectw efektywności energetycznej - 2014 r.

Zagregowane dane dotyczące wydanych świadectw efektywności energetycznej i określonych w nich przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej

Dane narastająco według stanu na koniec miesiąca Liczba wydanych świadectw efektywności energetycznej
(szt.)
Wartość wydanych świadectw efektywności energetycznej
(toe)
Łączna deklarowana oszczędność energii finalnej w okresie uzyskiwania oszczędności energii
(toe)
Łączna deklarowana oszczędność energii pierwotnej w okresie uzyskiwania oszczędności energii
(toe)
Łączna szacowana wielkość redukcji emisji CO2 w okresie uzyskiwania oszczędności energii
(tona)
Styczeń 59 9 898,610 115 528,570 183 863,960 668 018,185
Luty 90 14 981,730 185 584,620 282 719,760 1 009 366,935
Marzec 94 15 116,730 187 245,120 284 604,860 1 016 081,535
Kwiecień 100 19 057,730 205 953,820 332 697,860 1 186 722,435
Maj 101 20 518,730 213 183,820 354 612,860 1 261 602,435

Zagregowane dane dotyczące wydanych świadectw efektywności energetycznej i określonych w nich przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej według kategorii przedsięwzięć

Dane narastająco według stanu na koniec miesiąca Liczba wydanych świadectw efektywności energetycznej
(szt.)
Wartość wydanych świadectw efektywności energetycznej
(toe)
Łączna deklarowana oszczędność energii finalnej w okresie uzyskiwania oszczędności energii
(toe)
Łączna deklarowana oszczędność energii pierwotnej w okresie uzyskiwania oszczędności energii
(toe)
Łączna szacowana wielkość redukcji emisji CO2 w okresie uzyskiwania oszczędności energii
(tona)
Kategoria 1 - Zwiększenie oszczędności energii przez odbiorców końcowych
Styczeń 24 6 199,000 45 950,760 93 260,740 334 197,335
Luty 34 8 087,170 57 574,910 126 563,640 448 597,885
Marzec 37 8 198,170 58 590,410 127 739,140 453 358,885
Kwiecień 41 11 722,170 70 212,710 162 981,340 573 749,185
Maj 42 13 183,170 77 442,710 184 896,340 648 629,185
Kategoria 2 - Zwiększenie oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych
Styczeń 7 1 325,320 4 657,900 14 027,300 51 873,100
Luty 18 3 553,320 32 982,400 46 125,800 165 121,800
Marzec 18 3 553,320 32 982,400 46 125,800 165 121,800
Kwiecień 19 3 780,320 35 344,800 53 284,600 189 574,400
Maj 19 3 780,320 35 344,800 53 284,600 189 574,400
Kategoria 3 - Zmniejszenie strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji
Styczeń 28 2 374,290 64 919,910 76 575,920 281 947,750
Luty 38 3 341,240 95 027,310 110 030,320 395 647,250
Marzec 39 3 365,240 95 672,310 110 739,920 397 600,850
Kwiecień 40 3 555,240 100 396,310 116 431,920 423 398,850
Maj 40 3 555,240 100 396,310 116 431,920 423 398,850

Metadane

Data publikacji : 06.11.2013
Data modyfikacji : 04.06.2014
Obowiązuje od : 06.11.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Wesołowska
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Strategii i Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Głośniewski

Opcje strony

do góry