BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://bip.ure.gov.pl/bip/efektywnosc-energetyczn/przetargi/ogloszenia/2576,Ogloszenie-Prezesa-Urzedu-Regulacji-Energetyki-nr-12015-w-sprawie-przetargu-na-w.html
2021-03-04, 23:36

Ogłoszenie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 1/2015 w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej

Metadane

Data publikacji: 29.12.2015
Obowiązuje od: 29.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Hawrylak
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Strategii i Komunikacji Społecznej

Opcje strony