BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://bip.ure.gov.pl/bip/efektywnosc-energetyczn/przetargi/ogloszenia/1655,Ogloszenie-Prezesa-URE-Nr-12014-z-19122014-r-w-sprawie-przetargu-na-wybor-przeds.html
2023-12-02, 10:04

Ogłoszenie Prezesa URE Nr 1/2014 z 19.12.2014 r. w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej

Metadane

Data publikacji : 19.12.2014
Obowiązuje od : 19.12.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Płachecki
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Strategii i Komunikacji Społecznej

Opcje strony