BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://bip.ure.gov.pl/bip/efektywnosc-energetyczn/przetargi/ogloszenia/1646,Protokol-Nr-12014-z-dnia-29-pazdziernika-2014-r-z-przebiegu-przeprowadzonego-prz.html
2021-03-04, 23:19

Protokół Nr 1/2014 z dnia 29 października 2014 r. z przebiegu przeprowadzonego przetargu wraz z załącznikami

Metadane

Data publikacji: 07.11.2014
Obowiązuje od: 07.11.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Wesołowska
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Strategii i Komunikacji Społecznej

Opcje strony