BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://bip.ure.gov.pl/bip/efektywnosc-energetyczn/przetargi/1191,Efektywnosc-energetyczna-porady-dotyczace-przetargow.html
2021-03-02, 14:45

Efektywność energetyczna - porady dotyczące przetargów

Wykorzystując doświadczenia zebrane w ramach pierwszego przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej Prezes URE dąży do zminimalizowania ryzyka odrzucenia ofert przetargowych składanych w kolejnych przetargach na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. W związku z tym regulator przygotował i publikuje Zestawienie potencjalnych przesłanek odrzucenia oferty.

 

Metadane

Data publikacji: 11.12.2013
Obowiązuje od: 11.12.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Wesołowska
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Strategii i Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Głośniewski

Opcje strony