BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://bip.ure.gov.pl/bip/efektywnosc-energetyczn/przetargi/1108,Zestawienie-podstawowych-informacji-dotyczacych-przetargow-na-wybor-przedsiewzie.html
2021-03-05, 08:34

Zestawienie podstawowych informacji dotyczących przetargów na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej z dnia 15 stycznia 2014 r.

Metadane

Data publikacji: 17.01.2013
Data modyfikacji: 12.12.2018
Obowiązuje od: 17.01.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Wesołowska
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Komunikacji Społecznej i Informacji
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Dębek

Opcje strony