Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Metadane

Autor Komórka organizacyjna Opublikowane przez Data publikacji
Departament Rynku Paliw Ciekłych Andrzej Szerszeń 05.09.2017
Data Redaktor Akcja Zmiana
20.03.2024 09:27 Andrzej Szerszeń
starszy specjalista
modyfikacja
Załącznik: Ogólny schemat procedury kontroli paliw ciekłych
20.03.2024 08:39 Andrzej Szerszeń
starszy specjalista
publikacja
Załącznik: Ogólny schemat procedury kontroli paliw ciekłych w
04.01.2024 09:36 Andrzej Szerszeń
starszy specjalista
publikacja
Załącznik: Informator Kontroli sporządzony w wykonaniu dyspozycji art. 23s ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, ze zm.)
30.06.2023 15:05 Andrzej Szerszeń
starszy specjalista
modyfikacja
30.06.2023 15:04 Andrzej Szerszeń
starszy specjalista
publikacja
Załącznik: Informator Kontroli sporządzony w wykonaniu dyspozycji art. 23s ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, ze zm.)
29.06.2023 15:23 Justyna Pawlińska
modyfikacja
27.12.2022 13:04 Andrzej Szerszeń
starszy specjalista
modyfikacja
27.12.2022 09:14 Andrzej Szerszeń
starszy specjalista
publikacja
Załącznik: Informator Kontroli sporządzony w wykonaniu dyspozycji art. 23s ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, ze zm.)
31.12.2021 12:30 Justyna Pawlińska
publikacja
Załącznik: Informator Kontroli sporządzony w wykonaniu dyspozycji art. 23s ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, ze zm.)
31.12.2021 12:28 Justyna Pawlińska
modyfikacja
23.12.2021 09:56 Justyna Pawlińska
modyfikacja
03.09.2021 11:09 Justyna Pawlińska
modyfikacja
15.12.2020 15:23 Justyna Pawlińska
modyfikacja
Załącznik: Informator Kontroli sporządzony w wykonaniu dyspozycji art. 23s ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, ze zm.)
15.12.2020 15:21 Justyna Pawlińska
publikacja
Załącznik: Informator Kontroli sporządzony w wykonaniu dyspozycji art. 23s ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, ze zm.)
15.12.2020 15:20 Justyna Pawlińska
modyfikacja
13.12.2019 13:57 Andrzej Szerszeń
starszy specjalista
modyfikacja
13.12.2019 13:56 Andrzej Szerszeń
starszy specjalista
publikacja
Załącznik: Informator Kontroli sporządzony w wykonaniu dyspozycji art. 23s ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, ze zm.)
12.12.2018 20:38 Agnieszka Dębek
modyfikacja
17.09.2018 18:14 Paweł Głośniewski
modyfikacja
17.09.2018 18:13 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: Informator Kontroli sporządzony w wykonaniu dyspozycji art. 23s ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, ze zm.)
17.09.2018 18:13 Paweł Głośniewski
modyfikacja
Załącznik: Informator Kontroli sporządzony w wykonaniu dyspozycji art. 23s ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, ze zm.)
06.09.2017 17:55 Paweł Głośniewski
modyfikacja
05.09.2017 17:59 Paweł Głośniewski
publikacja
do góry