Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Metadane

Autor Komórka organizacyjna Opublikowane przez Data publikacji
Katarzyna Radomyska Departament Strategii i Komunikacji Społecznej Paweł Głośniewski 14.01.2016
Data Redaktor Akcja Zmiana
14.12.2018 19:57 Paweł Głośniewski
modyfikacja
14.12.2018 19:56 Paweł Głośniewski
modyfikacja
27.12.2016 17:47 Paweł Głośniewski
modyfikacja
27.12.2016 17:45 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2016.12.22 Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Energa-Operator SA
27.12.2016 17:41 Paweł Głośniewski
modyfikacja
27.12.2016 17:40 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2016.12.22 Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Enea-Operator Sp. z o.o.
23.12.2016 18:51 Paweł Głośniewski
modyfikacja
23.12.2016 18:50 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2016.12.21 Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w III kwartale 2016 roku
08.12.2016 15:30 Paweł Głośniewski
modyfikacja
08.12.2016 15:29 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2016.11.30 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Energa-Operator SA
30.11.2016 11:48 Paweł Głośniewski
modyfikacja
30.11.2016 11:46 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2016.11.28 Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
29.11.2016 12:36 Paweł Głośniewski
modyfikacja
29.11.2016 12:34 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2016.11.25 Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA
23.11.2016 14:01 Paweł Głośniewski
modyfikacja
23.11.2016 13:59 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2016.11.22 Wysokości stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy 2017
21.11.2016 11:29 Paweł Głośniewski
modyfikacja
21.11.2016 11:26 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2016.11.16 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
14.11.2016 14:01 Paweł Głośniewski
modyfikacja
14.11.2016 13:58 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2016.11.10 Średnia kwartalna cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne
25.10.2016 09:54 Paweł Głośniewski
modyfikacja
25.10.2016 09:53 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2016.10.20 Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci dystrybucyjnej dla innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
14.10.2016 12:08 Paweł Głośniewski
modyfikacja
14.10.2016 12:06 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2016.10.11 Średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedanej
30.09.2016 15:59 Paweł Głośniewski
modyfikacja
30.09.2016 15:59 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2016.09.30 Zatwierdzenie Sprawozdania
27.09.2016 19:27 Paweł Głośniewski
modyfikacja
27.09.2016 19:26 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2016.09.26 Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w II kwartale 2016 roku
15.09.2016 10:14 Paweł Głośniewski
modyfikacja
15.09.2016 10:11 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2016.09.13 Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.
08.09.2016 15:49 Paweł Głośniewski
modyfikacja
08.09.2016 15:48 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2016.09.07 Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE
18.08.2016 13:53 Paweł Głośniewski
modyfikacja
16.08.2016 15:04 Paweł Głośniewski
modyfikacja
16.08.2016 15:02 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2016.08.16 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa
12.08.2016 14:10 Paweł Głośniewski
modyfikacja
12.08.2016 14:07 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2016.08.12 Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego
05.08.2016 17:18 Paweł Głośniewski
modyfikacja
05.08.2016 17:16 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2016.08.04 Korekta kosztów osieroconych i korekt kosztów na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego
29.07.2016 14:11 Paweł Głośniewski
modyfikacja
29.07.2016 14:10 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2016.07.28 Wysokość zaktualizowanych na rok 2017 kwot kosztów osieroconych
28.07.2016 17:50 Paweł Głośniewski
modyfikacja
28.07.2016 17:48 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2016.07.28 Aktualizacja planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
14.07.2016 17:03 Paweł Głośniewski
modyfikacja
14.07.2016 17:03 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2016.07.13 Średnia kwartalna cena energii elektrycznej
14.07.2016 17:02 Paweł Głośniewski
modyfikacja
14.07.2016 17:00 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2016.07.11 Średnioważony koszt węgla
28.06.2016 18:26 Paweł Głośniewski
modyfikacja
28.06.2016 18:24 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2016.06.23 Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyj-nym w I kwartale 2016 roku
23.06.2016 21:04 Paweł Głośniewski
modyfikacja
23.06.2016 21:01 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2016.06.16 Zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA
30.05.2016 11:32 Paweł Głośniewski
modyfikacja
30.05.2016 11:31 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2016.05.30 Jednostkowe opłaty zastępcze dla kogeneracji obowiązujących w 2017 roku
13.05.2016 15:23 Paweł Głośniewski
modyfikacja
13.05.2016 15:22 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2016.05.13 Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy
06.05.2016 15:00 Paweł Głośniewski
modyfikacja
06.05.2016 15:00 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2016.04.29 Zmiana decyzji zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA
14.04.2016 15:01 Paweł Głośniewski
modyfikacja
14.04.2016 14:58 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2016.04.13 Średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a
12.04.2016 13:15 Paweł Głośniewski
modyfikacja
12.04.2016 13:15 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: Sprawozdanie roczne z realizacji Programu zgodności w 2015 roku w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.
12.04.2016 13:14 Paweł Głośniewski
modyfikacja
12.04.2016 13:13 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: Sprawozdanie z realizacji Programu niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników instalacji magazynowych - Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o.
12.04.2016 13:11 Paweł Głośniewski
modyfikacja
12.04.2016 13:11 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności w ENEA Operator Sp. z o.o. za rok 2015
12.04.2016 13:10 Paweł Głośniewski
modyfikacja
12.04.2016 13:09 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: Sprawozdanie z realizacji „Programu Zapewnienia Niedyskryminacyjnego Traktowania Użytkowników Systemu Dystrybucyjnego w TAURON
12.04.2016 13:08 Paweł Głośniewski
modyfikacja
12.04.2016 13:07 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: Sprawozdanie z realizacji programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników Systemu dystrybucyjnego w RWE Stoen Operator
12.04.2016 13:06 Paweł Głośniewski
modyfikacja
12.04.2016 13:06 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności za 2015 r. w PGE Dystrybucja SA
12.04.2016 13:05 Paweł Głośniewski
modyfikacja
12.04.2016 13:04 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: Sprawozdanie z realizacji programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego ENEGA - OPERATOR SA
30.03.2016 18:53 Paweł Głośniewski
modyfikacja
30.03.2016 18:52 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2016.03.29 Wskaźnik referencyjny ustalany przez Prezesa URE
30.03.2016 18:52 Paweł Głośniewski
modyfikacja
30.03.2016 18:51 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2016.03.29 Średnia cena sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji za 2015 rok
30.03.2016 18:50 Paweł Głośniewski
modyfikacja
30.03.2016 18:49 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2016.03.29 Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji za 2015 rok
30.03.2016 18:48 Paweł Głośniewski
modyfikacja
30.03.2016 18:46 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2016.03.29 Średnia cena energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym
30.03.2016 09:36 Paweł Głośniewski
modyfikacja
Załącznik: 2016.03.25 Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w IV kwartale 2015 roku
29.03.2016 18:33 Paweł Głośniewski
modyfikacja
29.03.2016 18:33 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2016.03.25 Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w IV kwartale 2015 roku
29.03.2016 18:32 Paweł Głośniewski
modyfikacja
29.03.2016 18:30 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2016.03.25 Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2015
29.02.2016 15:18 Paweł Głośniewski
modyfikacja
29.02.2016 15:17 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2016.02.29 Informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ustalających współczynniki korekcyjne określające projektowaną poprawę efek-tywności funkcjonowania przedsiębiorstw
19.02.2016 11:03 Paweł Głośniewski
modyfikacja
19.02.2016 11:02 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2016.01.25 Zmiana Planu wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA
04.02.2016 17:17 Paweł Głośniewski
modyfikacja
04.02.2016 17:14 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2016.02.03 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskiego Odcinka Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał-Europa
04.02.2016 17:09 Paweł Głośniewski
modyfikacja
04.02.2016 17:07 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2016.02.03 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA
02.02.2016 10:05 Agnieszka Dębek
modyfikacja
15.01.2016 13:13 Paweł Głośniewski
modyfikacja
15.01.2016 13:12 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2016.01.13 Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
15.01.2016 11:38 Paweł Głośniewski
modyfikacja
15.01.2016 11:37 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2016.01.13 Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja SA
15.01.2016 10:56 Paweł Głośniewski
modyfikacja
15.01.2016 10:54 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2016.01.13 Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA
15.01.2016 09:00 Paweł Głośniewski
modyfikacja
15.01.2016 08:59 Paweł Głośniewski
publikacja
Załącznik: 2016.01.13 Średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne
14.01.2016 11:47 Paweł Głośniewski
publikacja
do góry