BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://bip.ure.gov.pl/bip/budzet-i-majatek-ure/1002,Majatek-Urzedu-Regulacji-Energetyki.html
2021-10-19, 02:36

Majątek Urzędu Regulacji Energetyki

Urząd Regulacji Energetyki wykonuje uprawnienia właścicielskie do składników majątku Skarbu Państwa. Majątek URE stanowią: środki trwałe (ŚT), w tym maszyny i urządzenia zaliczane do grupy 4 i 6 KŚT, środki transportu zaliczane do grupy 7 oraz narzędzia i przyrządy zaliczane do grupy 8; pozostałe środki trwałe (PŚT), w tym maszyny i urządzenia, narzędzia i przyrządy oraz wyposażenie, zaliczane do grupy 4, 6 i 8 KŚT; wartości niematerialne i prawne (WNiP).

STAN MAJĄTKU URE NA 31.12.2018 R. (w tys. zł)

  WARTOŚĆ HISTORYCZNA WARTOŚĆ AMORTYZACJI / UMORZENIA WARTOŚĆ BILANSOWA
Środki Trwałe 10 170 8 526 1 644
Pozostałe Środki Trwałe 3 975 3 975 0
Wartości Niematerialne i Prawne 12 780 12 449 331
RAZEM: 26 925 24 950 1 975

Metadane

Data publikacji: 21.05.2019
Data modyfikacji: 21.05.2019
Obowiązuje od: 20.05.2019
Obowiązuje do: 18.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Danuta Rydwelska Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Szerszeń Departament Strategii i Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Szerszeń

Opcje strony