BIP - Urząd Regulacji Energetyki

http://bip.ure.gov.pl/bip/rejestry-i-bazy/wytworcy-energii-w-male/2138,Rejestr-wytworcow-energii-w-malej-instalacji.html
2020-04-09, 09:58

Rejestr wytwórców energii w małej instalacji

Metadane

Data publikacji : 04.05.2015
Data modyfikacji : 10.02.2020
Obowiązuje od : 04.05.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Kamińska Departament Źródeł Odnawialnych
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Dębek Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Dębek

Opcje strony