BIP - Urząd Regulacji Energetyki

http://bip.ure.gov.pl/bip/przeciwdzialanie-korupc/2139,Przeciwdzialanie-korupcji.html
2019-01-23, 18:34

Przeciwdziałanie korupcji

W ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-19 (M.P. z 2014 r., poz. 299) Urząd Regulacji Energetyki podejmuje działania dotyczące zwalczania i przeciwdziałania korupcji. W związku z tym, wszelkie sytuacje o charakterze korupcyjnym dotyczące funkcjonowania Urzędu można zgłosić za pomocą adresu mailowego antykorupcja@ure.gov.pl.

Anonimowe zgłoszenia nie będą rozpatrywane. Dane osoby zgłaszającej zostaną przekazane wyłącznie funkcjonariuszom odpowiednich służb.

Przed zgłoszeniem należy - w miarę możliwości - upewnić się, czy informacje są wiarygodne oraz, czy zgłoszenie nie ma na celu wyłącznie zdyskredytowania wskazanych osób.

Zgłoszenia można również dokonać kontaktując się z odpowiednimi służbami (więcej informacji na ten temat na stronie www.antykorupcja.gov.pl).

Metadane

Data publikacji : 05.05.2015
Obowiązuje od : 05.05.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Szalast-Piwińska
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Strategii i Komunikacji Społecznej

Opcje strony