BIP - Urząd Regulacji Energetyki

http://bip.ure.gov.pl/bip/efektywnosc-energetyczn/swiadectwa-efektywnosci/1146,Wniosek-o-wydanie-swiadectwa-efektywnosci-energetycznej.html
2019-07-23, 01:37

Wniosek o wydanie świadectwa efektywności energetycznej

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URE

Metadane

Data publikacji : 06.11.2013
Data modyfikacji : 05.06.2018
Obowiązuje od : 06.11.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Hawrylak
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Strategii i Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Głośniewski

Opcje strony