Nawigacja

Majątek Urzędu Regulacji Energetyki

Urząd Regulacji Energetyki wykonuje uprawnienia właścicielskie do składników majątku Skarbu Państwa. Majątek URE stanowią: środki trwałe (ŚT), w tym maszyny i urządzenia zaliczane do grupy 4 i 6 KŚT, środki transportu zaliczane do grupy 7 oraz narzędzia i przyrządy zaliczane do grupy 8; pozostałe środki trwałe (PŚT), w tym maszyny i urządzenia, narzędzia i przyrządy oraz wyposażenie, zaliczane do grupy 4, 6 i 8 KŚT; wartości niematerialne i prawne (WNiP).

STAN MAJĄTKU URE NA 31.12.2017 R. (w tys. zł)

  WARTOŚĆ HISTORYCZNA WARTOŚĆ AMORTYZACJI / UMORZENIA WARTOŚĆ BILANSOWA
Środki Trwałe 9 802 7 494 2 308
Pozostałe Środki Trwałe 3 748 3 748 0
Wartości Niematerialne i Prawne 12 565 12 027 538
RAZEM: 26 115 23 269 2 846

Metadane

Data publikacji : 07.06.2011
Data modyfikacji : 22.03.2018
Obowiązuje od : 06.07.2011
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Danuta Rydwelska Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Strategii i Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Głośniewski

Opcje strony

do góry